Wall Street

Didi
1 min read

ด้วยความที่เป็นธุรกิจในประเทศจีนก็ไม่น่าแปลกใจว่า Didi ถูกจากเจ้าหน้าที่รัฐจับตามองในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ หลังจากที่พวกเขาได้ทำการออกไปตีตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่พวกเขาจะออกมาปฏิเสธข่าวลือว่า ต้องการจะเปลี่ยนบริษัทเป็นเอกชนแทนเพื่อที่จะเอาใจต่อรัฐของประเทศจีน รวมถึงไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยหุ้นส่วนหรือข้อมูลแบบบริษัทมหาชนอีกด้วย ก่อนที่หุ้นของพวกเขาจะตกลงมากว่า 50% ในตลาดตามที่ Wall Street ได้รายงานเอาไว้นั่นเอง Didi ออกมาพูดถึงการเปลี่ยนบริษัทของตัวเองแล้ว หลังจากที่ทาง Didi ได้ถูกออกมาพูดถึงการเปลี่ยนบริษัทของตัวเองให้กลายเป็นเอกชนเต็มตัว ตัวแทนของแพลทฟอร์มนี้ก็ต้องออกมาเปิดเผยว่า ข่าวลือที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกเขานั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด...