KBS

To All The Guys Who Loved Me หนังดังเกาหลี
1 min read

          ถือเป็นข่าวดังในแวดวงเกาหลี เมื่อกองถ่ายซีรี่ส์ที่กำลังใกล้จะปิดกองนั้น จู่ ๆ ก็เกิดข่าวลือออกมาจากกองถ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื่อ Covid-19 ทำให้ต้องทำให้กองถ่ายซีรี่ส์เรื่องดังอย่าง To All The Guys Who Loved Me ต้องหยุดพักกองถ่ายออกไปก่อนโดยทางต้นสังกัดอย่าง KBS ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้น จริงเท็จอย่างไร To...