JCS เผยเกาหลีเหนือ

JCS เผยเกาหลีเหนือ
1 min read

มาดู JCS เผยเกาหลีเหนือ ทุกวันนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทั่วโลกก็นับว่าแย่แล้ว แต่สถานการณ์การเมืองระดับโลกยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก ข่าวประจำวัน ข่าวเด่น ข่าวต่างประเทศ หลังมีรายจากทางประเทศเกาหลีใต้ โดยหน่วยงาน JCS เผยว่า พบวัตถุบางอย่างมีลักษณะเหมือนขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งลงไปยังทะเล อย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าว ส่งตรงมาจากหน่วยยามฝั่งของประเทศญี่ปุ่น พวกเขายืนยันว่า สิ่งที่เห็นคือ ขีปนาาวุธแต่ไม่สามารถระบุชนิดได้ แต่ที่รู้...