covid 19 ฝรั่งเศส

สถานการณ์ Covid 19 ฝรั่งเศส วิกฤตหนัก สั่งล็อคดาวประเทศอีกครั้ง
1 min read

ดูเหมือนสถานการณ์ Covid-19ในต่างประเทศจะรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Covid 19 ฝรั่งเศส ทางรัฐบาลประกาศล็อคดาวน์ ประเทศอีกครั้ง เริ่มต้นวันที่ 31 ตุลาคมนี้และอาจจะยาวไปถึงเดือนธันวาคมเลยทีเดียว  Covid 19 ฝรั่งเศส วิกฤตหนัก ซึ่งล่าสุดรายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถานการณ์ Covid 19 ฝรั่งเศส...