COVID 19 จากคนขายกุ้ง

COVID 19 จากคนขายกุ้ง เดินสายขายตามตลาด พลอยทำให้ผู้อื่นติดไปด้วย
1 min read

การเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเจอผู้คนมากหน้าหลายตานั้นก็ถือว่าโชคดีที่อนาคตหน้าอาจจะได้มีการ connection กันต่อเนื่องไป  แต่อีกในกรณีในสถานการณ์ในตอนนี้จากข่าวการเกิดโรคระบาด COVID 19 จากคนขายกุ้ง ที่เดินสายขายตามตลาด จึงพลอยทำให้ผู้อื่น อีกมากมายติดไปด้วย COVID 19 จากคนขายกุ้ง ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร พ่อค้าคนกลางได้ให้ลูกจ้างชาวลาวอายุ 31 ปี ไปรับอาหารทะเลที่ตลาดมหาชัย...