30 บาทรักษาทุกโรค

ดูเหมือนกรณี ยกเลิกสิทธิ์บัตรทอง ตามสถานพยาบาลเครือข่ายต่างๆ ส่อเค้าความวุ่นวายมากขึ้นล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจากผู้ที่ โดนยกเลิกสิทธิ์ และตามเพจข่าวต่างๆว่า ตอนนี้ประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษา 30 บาทรักษาทุกโรค ได้เพราะสถานบริการเดิมถูกยก เลิกโรงพยาบาลใหญ่ต้นสังกัดบางแห่งก็ถูกถอนชื่อของผู้ป่วยผู้ใช้สิทธิ์ออกไป โดยไม่ทราบสาเหตุ ยกเลิกสิทธิ์บัตรทองผลกระทบตกอยู่กับประชาชน แม้ว่าทางภาครัฐจะมีการประกาศให้ประชาชนที่จะใช้ สิทธิ์ 30 บาท รักษาทุกโรคเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลในเครือของรัฐบาลได้ทุกแห่งในช่วงนี้ แต่เมื่อไปใช้บริการจริงก็กลับพบความลำบาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสถานพยาบาลอยู่ไกล...