โรงพักในโรงพยาบาล

โคราชตั้ง โรงพักในโรงพยาบาล แก้ปัญหา วัยรุ่นยกพวกตีกันที่เกิดขึ้นบ่อย
1 min read

         จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลนั้น ได้มีวัยรุ่นได้ยกพวกตีกันเป็นจำนวนมากหรือไม่ก็เป็นญาติผู้ป่วยที่ไม่พอใจในการรักษาของคุณหมอ จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้ง โรงพักในโรงพยาบาล โคราชจัดตั้งโรงพักในโรงพยาบาล          ล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช ได้มีการจัดตั้ง โรงพักในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทกันภายใน โรงพยาบาล และความวุ่นวายให้กับบุคคลอื่นให้ได้รับความบาดเจ็บกัน  นอกจากประชาชนทั่วไปจะได้รับความบาดเจ็บและความวุ่นวายจากกลุ่มคนเหล่านี้แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยหรือแพทย์พยาบาลก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้ง โรงพักในโรงพยาบาล...