เชื้อโควิค 19 กลายพันธุ์

ชาวอินเดียเข้าไทย ข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
1 min read

มีการเปิดเผยจาก สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พบว่าตั้งแต่ช่วงวันที่ 1-20 เมษายน 2564 ชาวอินเดียเข้าไทย แล้ว 602 คน เข้ามาอย่างถูกต้องและมีการคัดกรอง covid-19 ผ่านทางสนามบิน  ชาวอินเดียเข้าไทย ทั้งนักลงทุน กลุ่มแรงงาน และนักศึกษา ซึ่ง ชาวอินเดียเข้าไทย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มแรงงาน 426 คน นักธุรกิจนักลงทุน 110 คน และผู้ที่มีถึงที่พักหรือมีญาติอยู่ในไทยอีก 30...