สั่งยึดของเล่นเด็ก

ซาอุดิอาระเบีย
1 min read

รับรู้ข่าว ซาอุดิอาระเบีย มีการตรวจยึดของเล่นและเสื้อผ้าเด็กที่มี “สีรุ้ง” เนื่องจากมองว่ามีส่วนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม “รักร่วมเพศ” ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งขัดต่อความเชื่อและศีลธรรมอันดีของชาวมุสลิม ส่วนร้านค้าที่พบว่ามีการวางขายสินค้าที่มีลักษณะดังกล่าวจะต้องถูกปรับเงินตามกฎหมายด้วย ข่าวประจำวัน ข่าวเด่น ข่าวต่างประเทศ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังจะคอยสอดส่องผู้ชายที่ประพฤติตัวเหมือนผู้หญิงตามกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น สวมเสื้อผ้าผู้หญิง หรือมีท่าทางเลียนแบบผู้หญิง จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน  ซาอุดิอาระเบีย แบนหนัง...