สัตว์ป่าและธรรมชาติ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการชมภาพถ่ายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาตินั้น ทางคณะกรรมการโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและหลงใหลในสัตว์ป่าและธรรมชาติ ได้ส่งภาพถ่ายสัตว์ป่าและธรรมชาติ เข้ามาประกวดกัน นอกจากนั้นยังได้เชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบในการชมภาพสัตว์ป่าและธรรมชาติ ได้เช้ามาชมภาพ สัตว์มีค่าป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2020 นี้  ซึ่งมีภาพที่เข้ารอบทั้งหมดที่ 95 ภาพด้วยกัน และขณะเดียวกันก็สามารถทำการคัดค้านภาพที่ทำผิดกติกาได้ด้วยเช่นกัน  เชิญชวนเข้าชมภาพสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี 2020 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเครือเจริญโภคภัณฑ์...