ศรีลังกา

นับเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ตระกูลราชปักษาปกครองประเทศ ศรีลังกา ที่ถือว่าอาจจะเป็นยุคมืดมิดที่สุดของประเทศ เนื่องจากมีการรวบรวม และนำญาติของตนเองเข้ารับตำแหน่งสำคัญๆในรัฐบาล และจากการบริหารงานที่ผิดพลาด ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของศรีลังกาต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในรอบ 70 ปี มีหนี้สินมากกว่า 7,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่กลับมีเงินคงค้างอยู่แค่เพียง 50 ล้านดอลลาร์ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนหมดความอดทน ข่าวประจำวัน...