ร้องเรียนจากผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง
1 min read

สำหรับเรื่องราวปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ยังมีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง และเมื่อล่าสุด ทางด้านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 3 ได้รับการประสานข้อร้องเรียนกับผู้ปกครองรายหนึ่ง ซึ่งมีลูกเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งข้อความร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่นักเรียนควรจะได้รับ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ แต่สิ่งที่เห็นกับไม่เป็นไปตามนั้น ซึ่งปริมาณอาหารในจานเป็นปริมาณที่น้อย และไม่ครบ 5 หมู่...