ยับยั้ง COVID 19

เกาหลีเหนือ สั่งสังหารทันทีถ้ามีใครข้ามแดนเพื่อสกัดโควิด 19 เข้าประเทศ
1 min read

ผู้นำสูงสุดของ เกาหลีเหนือ ได้อนุมัติคำสั่งเพื่อทำการยับยั้งโรค COVID 19 โดยการยิงและสังหารผู้ที่จะข้ามเข้ามายังชายแดนของตนในยะระทาง 800 เมตร เกาหลีเหนือโหดสั่งสังหารผู้ที่ข้ามพรมแดน มีการอัพเดตข้อมูลของผู้ป่วยหลายประเทศทั่วโลกจำนวนมาก ที่ติดโรค COVID 19 ในเดือนกันยายน 2020 อยู่ที่ ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นคน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ยี่สิบหกล้านคน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด แปดแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ คน โดยเฉพาะอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่ง ที่มีผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดจากโรค COVID 19...