ผู้หญิง

สิทธิและเสรีภาพ นักเรียนหญิงเลือกได้ แต่นักเรียนชายยังแต่งแบบเดิม แต่ก็ดูเหมือนทุกวันนี้สังคมญี่ปุ่นก็จะเปิดกว้างเรื่องความเท่าเทียมกันมากขึ้น
1 min read

ดูเหมือนในตอนนี้ประเทศญี่ปุ่น จะหัน มาให้ความสนใจใน สิทธิและเสรีภาพ ของชายและหญิง รวมทั้งเพศที่สาม มากขึ้น เพราะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนซึ่งเป็น ไวรัลจากประเทศญี่ปุ่น 1 - 2 วันที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประกาศเปลี่ยนคำขึ้นต้นในการแจ้งข้อมูลกับผู้โดยสาร ซึ่งตามหลักสากลนั้นจะใช้คำว่า ladies and gentlemen เป็นคำขึ้นต้น...