ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เข้าล่าช้า
1 min read

ยังเป็นที่กังขาของประชาชนกับกรณีที่มีข่าวออกมาว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเดือนกันยายน 2563 ยังไม่มีงบที่จะมาจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มนี้ ซึ่งเมื่อมีข่าวออกมาประชาชนส่วนใหญ่ก็แสดงความไม่พอใจ เพราะคิดว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ผู้สูงอายุและคนพิการ ควรจะได้รับอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีประชาชนอีกจำนวนมากในกลุ่มนี้ที่ต้องใช้เงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ภาครัฐโอนให้ประทังชีวิต บางคนไม่มีลูกหลานเลี้ยงก็อาศัยเงินส่วนนี้ในการดำรงชีพ  รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งในกระแสโลกออนไลน์ social media ได้มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นต่างๆ กันในหลายแง่มุม บางคนเล่าประสบการณ์ที่ไปพบเห็นคนชราไปธนาคาร เพื่อที่จะถอนเงินแต่ปรากฏว่าเงินไม่เข้า ทำให้หลายคนรู้สึกสลดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการบริหารงานโดยรัฐบาลชุดนี้ แต่ก็มีบางส่วนแสดงความคิดเห็นไว้ได้อย่างน่าสนใจว่ารัฐบาลนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่น...