ปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว

ในยุคปัจจุบันจะรับประทานอะไรก็ต้องระวังกันให้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ชอบรับประทาน เนื้อวัว เพราะในปัจจุบันเนื้อวัวมีราคาสูง แม้ว่าจะมีการเลี้ยงวัว เพื่อผลิตเป็นเนื้อวัวในประเทศ แต่ราคาต่อกิโลกรัมนั้นก็พุ่งสูงเกินกว่า 300 บาท ทำให้มีพ่อค้าหัวใสทำ เนื้อวัวปลอม โดยใช้วิธีการง่ายๆ นำเนื้อหมูไปหมักกับเลือดวัว และผสมส่วนผสมอื่นๆ เพื่อให้เนื้อหมูมีลักษณะสีแดงสดคล้ายกับเนื้อวัวจริง แล้วนำมาวางจำหน่าย ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้บริโภคอย่างเราๆเป็นอย่างมาก เนื้อวัวปลอมกำลังระบาดจะซื้อจะทานต้องดูให้ดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่รับประทานเนื้อวัวเป็นหลักตามหลักศาสนา...