บรรยากาศของการรับวัคซีนโควิด-19

บุคลากรทางการแพทย์
1 min read

กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ที่บุคลากรทางการแพทย์ ได้งดการสวมชุดกาวน์ 1 วัน และลุกขึ้นมาแต่งกายด้วยชุดไทยต้อนรับประเพณีวันลอยกระทงไทย ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ รวมถึงสร้างสีสัน ได้ดีเป็นอย่างมากเพื่อให้เข้ากับประเพณีวันลอยกระทงของไทย และสร้างความเบี่ยงเบนใจในการกลัวเข็มให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ข่าวประจำวัน ข่าวเด่น...