น้ำมัน

กรมธุรกิจพลังงาน เปลี่ยนชื่อน้ำมัน เพื่อสร้างความสมดุลในการผลิตในประเทศ
1 min read

         เป็นที่รู้กันดีว่าทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อเศรษกิจและสังคมโลกเป็นอย่างมาก และไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ๆ ก็ตามต่างก็มีความต้องการที่จะต้องใช้ทรัพยากรนี้เป็นอย่างแน่นอน เช่นในกรณีของน้ำมันดีเซลนั้น ได้ให้ พลังงาน และแรงขับเคลื่อนต่อเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล เพื่อสร้างความสมดุลในการผลิตในประเทศ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลเพื่อสร้างความสมดุลในการผลิต           สำหรับการ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล นั้นมีดังนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำมันดีเซล...