นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง

แจ้งเตือนภัยด่วน ! นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง ถึงแม้ว่าในระยะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกแทบทุกวัน แต่ฝนก็ตกไม่ทั่วฟ้า ไม่ได้ตกในหลายจังหวัด ซึ่งนครราชสีมา ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ ในระยะนี้ซึ่งมีการเปิดเผยออกมาจาก ผอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ ว่าขอให้พี่น้องชาว จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะอำเภอครบุรี ให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพราะน้ำใน เขื่อนลำแซะ นั้นเหลือน้อยเป็นประวัติการณ์การเพราะจากการคำนวณนั้นจะเหลือน้ำใช้ได้เพียง 30...