ถุงมือยาง

ไทยผลิต ถุงมือยาง ได้มากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตสูง
1 min read

หลังจากที่ COVID 19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น ได้มีหลายคนที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีอุปกรณ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยเกิดขึ้นมาทุกวันโดยเฉพาะ ถุงมือยาง ที่ทางประเทศไทยนั้นได้ผลิตขึ้นมา ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าและเติบโตเป็นอย่างมาก ไทยมีความก้าวหน้าในการผลิตถุงมือยางมากยิ่งขึ้น ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทยได้มองว่า สำหรับอุตสาหกรรมในการผลิต ถุงมือยาง ธรรมชาติของไทยนั้น ค่อนข้างมีแนวโน้มไปในทางที่ดีและเตรียมที่จะชูให้เป็นพื้นที่ ที่เอาไว้สำหรับผลิตถุงมือยางธรรมชาติระดับโลกและเป็นศูนย์กลาง โดยพร้อมที่จะผลักดันสินค้าแปรรูปจากยางพาราอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดโลกในอนาคต ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย คุณณกรณ์...