ดาวศุกร์

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พบสัญญาณที่อาจจะมี สิ่งชีวิตบนดาวศุกร์
1 min read

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. NARIT หรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เปิดเผยข้อมูลการค้นพบครั้งใหม่ของนักดาราศาสตร์เกี่ยวกับ สิ่งชีวิตบนดาวศุกร์ ซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์ฝากความหวังว่าอาจจะเป็นดาวที่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ หรืออาจจะยังมีอยู่ เพราะโครงสร้างทั่วไปของดาวศุกร์มีความคล้ายคลึงกับโลกมาก ทั้งทางกายภาพ และธาตุต่าง ๆ ที่ปรากฏบนดาวศุกร์ NARIT เผยข้อมูลการค้นพบสิ่งชีวิตบนดาวศุกร์...