จุดธูปไหว้

อุบัติเหตุสามารถที่จะเกิดจาก แก๊สรั่วหรือชำรุด หรือการใช้แก๊สเสร็จแล้วลืมปิดวาล์วนั้นก็ล้วน เป็นสาเหตุทำให้เกิด แก๊สหุงต้มระเบิด โดยมีฉนวนหลักคือประกายไฟ การสูบบุหรี่รวมไปถึง การจุดธูป ใช้แก๊ส เสร็จแล้วลืมปิดวาล์ว จุดธูปไหว้พระจึงทำให้เกิดเหตุ แก๊สหุงต้มระเบิด ตูมเสียงดัง สนั่นหมู่บ้าน พ่อค้าแม่ค้าหรือใครที่ใช้แก๊ส เพื่อทำอาหารนั้น  ส่วนใหญ่หลังใช้งานเสร็จก็จะมีความรอบคอบในการปิดแก๊ส ทันทีหลังจากที่ใช้งานเสร็จ  แต่ก็มีส่วนน้อยที่ใช้งานเสร็จแต่ลืมปิดแก๊ส ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการระเบิดได้ง่ายโดยเฉพาะหากมีฉนวนหลักที่สามารถจะทำให้เกิด แก๊สหุงต้มระเบิด...