จังหวัดนครราชสีมา

               จากสถานการณ์ของน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากกว่าทุก ๆ ปีที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น เป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำในเขื่อนลำพระเพลิงเป็นจำนวนมาก จนทำให้ปริมาณน้ำใน เขื่อนลำพระเพลิง ล้นทะลักท่วมเข้าสู่ชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านบริเวณนั้นเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากมาแล้วรอบหนึ่ง แต่สถานการณ์น้ำล่าสุดในเขื่อนลำพระเพลิง ณ. ตอนนี้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 น้ำในเขื่อนได้เอ่อล้นเป็นรอบที่...

น้ำท่วมหนักโคราช หลังพายุโมลาโบ เข้าประเทศไทย
1 min read

น้ำท่วมหนักโคราช ในปีนี้เริ่มจากช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำในเขื่อนหลายแห่ง ในจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และมีเขื่อนแตกบางแห่งทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และหมู่บ้านต่างๆ ประกอบกับพายุ พายุโมลาโบ เข้าประเทศไทยและมีฝนตกหนักในเขตภาคอีสานเมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างเขื่อนลำตะคอง และ แหล่งก็บน้ำอื่นๆมีปริมาณน้ำมากขึ้นจนล้นทะลักไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ ในหลายอำเภอของ จังหวัดนครราชสีมา เหตุการณ์ น้ำท่วมหนักโคราช น้ำท่วมหนักโคราช ไม่ว่าจะเป็น...

แจ้งเตือนภัยด่วน ! นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง ถึงแม้ว่าในระยะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกแทบทุกวัน แต่ฝนก็ตกไม่ทั่วฟ้า ไม่ได้ตกในหลายจังหวัด ซึ่งนครราชสีมา ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ ในระยะนี้ซึ่งมีการเปิดเผยออกมาจาก ผอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ ว่าขอให้พี่น้องชาว จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะอำเภอครบุรี ให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพราะน้ำใน เขื่อนลำแซะ นั้นเหลือน้อยเป็นประวัติการณ์การเพราะจากการคำนวณนั้นจะเหลือน้ำใช้ได้เพียง 30...