งานปีใหม่ขอนแก่น

ผวจ.ขอนแก่น ยืนยันจัด งานปีใหม่ขอนแก่น ใต้มาตการควบคุมโรค COVID 19
1 min read

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล พร้อมจัด งานปีใหม่ขอนแก่น 2021 นี้ดังเดิม  แต่จะดำเนินการในมาตราการควบคุมโรค COVID 19 อย่างเคร่งครัด ยืนยัน งานปีใหม่ขอนแก่น ยังจัดเหมือน เดิมทุกปี จังหวัดขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน  ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอยู่มากมายหลายจุด ...