งานดนตรี

บทสรุปของงานดนตรี Big Mountain Music Fest ปี 2020
1 min read

 หลังจากวันอาทิตย์ที่ 13 ที่ผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการจัดงานดนตรีในชื่อ Big Mountain Music Festival 2020 ซึ่งการจัดงานดนตรีดังกล่าวนี้เป็นการจัดขึ้นปีที่ 11 แล้วและในทุกเดือนธันวาคมของทุกปีก็มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเดินทางมาชมงานดนตรีที่เขาใหญ่แห่งนี้เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เมืองกรุงรวมไปถึงมีวงดนตรีหลายวงที่ได้รับความนิยมเข้าไปร่วมทำการแสดงในงาน Big Mountain Music Fest ด้วย และในปีที่ 11 หรือว่าในช่วงปี 2020...