ค่าน้ำ

คนจนเฮ! รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ของผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปอีก 1 ปี
1 min read

         รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ในขณะนี้ โดย รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ไปอีก 1 ปี รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี อีก 1 ปี          รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,900,000 คน เพื่อต่ออายุไปอีก 1 ปี  ซึ่งก็คือการขยายจากเดิมที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือนกันยายน 2020...