ความเชื่อ

อันความเชื่อถึงช่วงเวลาอันเป็น ฤกษ์งามยามดี นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล และได้มีการถ่ายทอดความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามดังกล่าวมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน คนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นหัวโบราณเต่าล้านปี หากแต่ก็ยังคงยึดมั่นในคำว่าฤกษ์ยามดี เหตุผลก็เพราะฤกษ์เป็นปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้นเอง แล้วคำว่าฤกษ์ยามนั้นจะอยู่คู่คนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่ยังมีความเชื่อดังกล่าวไปตลอดกาลอย่างแน่นอน ฤกษ์งามยามดีเพื่อดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ การกำหนดหรือวาง ฤกษ์งามยามดี เพื่อดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดร้านค้า ฤกษ์ยามการก่อตั้งกิจการ ฤกษ์การเซ็นสัญญาประกอบธุรกิจร่วมกัน ฤกษ์ยามที่จะจัดงานมงคลสมรส เริ่มจากการขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น โดยเฉพาะฤกษ์ยามวันมงคลสมรสถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้คนให้ความสนใจ...