ความรุนแรงของโควิด 19

สถานการณ์ ผู้ป่วย COVID 19 ในไทย นับวันจะยิ่ง รุนแรงขึ้นทุกวัน ในปัจจุบัน
1 min read

ตัวเลข ผู้ป่วย COVID 19 เริ่มมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุก ๆ วัน และไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่ผ่านมาก็ตาม  หากทุก ๆ คนรู้จักการป้องกันตนเองตั้งแต่ต้นเหตุ  ซึ่งอาจจะสามารถลดอัตราเสี่ยงที่จะทำให้มีผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลงได้  เช่น ไม่เดินทางไปในสถานที่ที่พบว่ามีอัตราเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ  รู้จักการใส่หน้ากากอนามัยอยู่อย่างสม่ำเสมอและทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ  งดการเดินทางไปสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นจำนวนมากหรือสถานที่ที่มีคนอยู่กันอย่างแออัด  เพียงเท่านี้ก็จะสามารถป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อได้       ผู้ป่วย COVID...