การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าช่วย ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระของประชาชน
1 min read

          ในช่วงวิกฤติอย่างที่ทุก ๆ คน ประชาชน ชาวไทยน่าจะได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงและอย่างชัดเจนแล้วว่า  สถานการณ์โรค COVID 19 ได้สร้างผลกระทบต่อเศษฐกิจและ ประชาชน ชาวไทยเป็นอย่างมาก  ดังนั้นทางด้านการไฟฟ้าแห่งภูมิภาค  จึงได้มีการจัดโครงการในการ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระของประชาชน มาตราการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระของประชาชน           อย่างที่ได้ทราบกันดีแล้วว่า โรค...