การระบาดโควิด

แบ่งโซนโควิด ให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงเดินทาง และทำกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง
1 min read

หลังจากที่รัฐบาลได้มีการนัดประชุมครั้งใหญ่ หลังจากที่สถานการณ์การระบาดโควิดเริ่มจะขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงเร่งหาวิธีเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปมากว่านี้ อีกทั้งยังวางแผนเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้นอีกด้วย และได้มีความเห็นพ้องกันแล้วว่า จะไม่ล๊อกดาว์ทั่วประเทศเหมือนครั้งที่แล้วแต่จะล๊อกเฉพาะจุดที่มีความสูงเท่านั้น โดยการ แบ่งโซนโควิด ในครั้งนี้ก็ได้แบ่งออกเป็น 4 โซนด้วยกัน แบ่งโซนโควิด ของแต่ละพื้นที่ ด้วยสีต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งการแบ่งโซนโควิด ของแต่ละพื้นที่จะแทนด้วยสีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางเข้าพื้นที่นั้น...