การตั้งครรภ์

กฎหมายทำแท้ง ในประเทศไทย
1 min read

            อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ กฎหมายทำแท้ง อย่างถูกกฎหมาย ในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้มีการรณรงค์ผ่านช่อง social media หลายช่องทางที่อยากจะให้มี การทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพราะปัจจุบันจากข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีเผยแพร่นั้น การทำแท้งเป็นการทำผิดกฎหมายอาญา  ผู้หญิงที่ทำแท้งสามารถโดนจับและฟ้องร้องต่อศาลได้  มุมมอง กฎหมายทำแท้ง ในประเทศไทย             ทั้งที่สาเหตุของการทำแท้งนั้น มีหลายประเด็น...