กฎหมาย

ประเทศนิวซีแลนด์ ลงประชามติ ผ่านร่างกฎหมาย การุณยฆาต
1 min read

รายงาน ข่าวต่างประเทศ ล่าสุดระบุว่า นิวซีแลนด์ ลงประชามติ ผ่านร่างกฎหมาย การุณยฆาต ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ที่อนุมัติกฎหมายนี้ ซึ่ง กฎหมายการุณยฆาต นั้นจะหมายถึงการที่ผู้ป่วยสามารถร้องขอให้แพทย์ กระทำการใดๆเพื่อให้จบชีวิตตัวเองลงได้  กฎหมาย การุณยฆาต ในนิวซีแลนด์ ซึ่ง กฎหมายของนิวซีแลนด์...

กฎหมายทำแท้ง ในประเทศไทย
1 min read

            อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ กฎหมายทำแท้ง อย่างถูกกฎหมาย ในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้มีการรณรงค์ผ่านช่อง social media หลายช่องทางที่อยากจะให้มี การทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพราะปัจจุบันจากข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีเผยแพร่นั้น การทำแท้งเป็นการทำผิดกฎหมายอาญา  ผู้หญิงที่ทำแท้งสามารถโดนจับและฟ้องร้องต่อศาลได้  มุมมอง กฎหมายทำแท้ง ในประเทศไทย             ทั้งที่สาเหตุของการทำแท้งนั้น มีหลายประเด็น...