อุตสาหกรรมอาหารทะเล ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก COVID 19 รอบ 2

อุตสาหกรรมอาหารทะเล ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก COVID 19 รอบ 2

หลายท่านในเดือน ธันวาคม 2563 นี้  ต่างวิตกกังวลกับโรค COVID 19 รอบ 2 ที่กำลังแพร่บาดในไทย  จนไม่กล้าที่จะบริโภคอาหารทะเลลดน้อยลงจึงทำให้ อุตสาหกรรมอาหารทะเล ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก COVID 19 รอบ 2

อุตสาหกรรมอาหารทะเล ย่ำแย่ ผลกระทบจาก COVID 19 รอบ 2

อุตสาหกรรมอาหารทะเล ย่ำแย่ ผลกระทบจาก COVID 19 รอบ 2

ในช่วงโรคระบาดอย่าง COVID 19 รอบ 2 นั้น ได้สร้างผลกระทบต่อองค์กรหลายองค์กรอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสชนิดนี้  โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมอาหารทะเล ของไทยนั้นต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักมากที่สุด  เนื่องจากตั้งแต่ที่ได้มีข่าวเรื่องการรุกรานของโรคระบาด COVID 19 รอบ 2 ที่มีจุดต้นตอมาจาก ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทราสาคร วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นั้น  ได้มีจำนวนผู้ติด COVID 19  รอบ 2 เพิ่มขึ้นและตามมาด้วยการเพิ่มจำนวนของผู้เสียชีวิต  ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่ ณ ขณะนี้จึงไม่กล้าที่จะไปบริโภค อาหารทะเล กัน  และรวมไปถึงการส่งออก อาหารทะเล ไปประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็คงไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้แล้ว

ห้ามนำเข้าของ อุตสาหกรรมอาหารทะเล ของไทย ทั้งสดและแช่แข็งทุกประเภทมาที่ สปป.ลาวเป็นการชั่วคราว

ล่าสุด นายสมจิตร อินทรมิตร รัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมและการค้าของ สปป.ลาว  ได้ลงนามหนังสือสำคัญวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงกรมภาษี กรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ  เกี่ยวกับเรื่องการห้ามนำเข้าของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย ทั้งสดและแช่แข็งทุกประเภทมาที่ สปป.ลาวเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากทาง สปป.ลาว นั้นเกรงว่าในกรณีช่วงโรคระบาด COVID 19  รอบ 2 นี้หากทางไทยได้ดำเนินการส่ง อาหารทะเล มาอย่างต่อเนื่องนั้น  อาจจะทำให้มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมากับอาหารด้วย  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสจึงจำเป็นที่จะต้องออกหนังสือห้ามนำเข้า อาหารทะเล ทุกประเภทจากไทยเป็นการชั่วคราวก่อน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคติดต่อ COVID 19 รอบ 2 ได้สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลอย่างมาก  ดังนั้นไทยเราควรที่จะร่วมมือและฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้  อันดับแรกก็คือ คนไทยเราควรจะมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกไปข้างนอกต้องสวมหน้ากากอนามัยเสมอ  จามหรือไอควรที่จะพกผ้าเช็ดหน้าเอาไว้เพื่อเป็นการป้องไม่ให้สารคัดหลั่งจากร่างกายเราไปสู่ผู้อื่น  อันดับสองก็คือ ควรที่จะมีความสามัคคีกัน ไม่แบ่งแยกพวกกัน และควรที่จะมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นต้น  หวังว่าหากทุกท่านทำได้ก็จะสามารถเพิ่มระดับการป้องกันโรค COVID 19 รอบ 2 ได้อย่างแน่นอน

สามารถติดตาม ข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวประจำวัน ข่าวบันเทิง ไทยและต่างประเทศ ก่อนใครได้ที่นี้

ข่าวเด่น ผู้ติดเชื้อ COVID 19 ระลอกใหม่ โยงกับสถานที่ขาย อาหารทะเล เป็นส่วนใหญ่