ค่าทำศพผู้สูงอายุ ประกาศแล้ว

ค่าทำศพผู้สูงอายุ เสียชีวิตรับ 3,000 บาท จาก พม. ทันที

จากข้อมูลเดิมที่ประกาศออกมา ผู้สูงอายุเสียชีวิตจะมีเงินช่วยเหลือใน ค่าทำศพผู้สูงอายุ ให้เป็นไปตามประเพณี จำนวน 3,000 บาท ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  และได้กำหนดให้บังคับใช้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีความแตกต่างกันอย่างไรกับประกาศฉบับเก่าที่ผ่านมาบ้าง วันนี้จะมาแจกแจงรายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้กัน

ค่าทำศพผู้สูงอายุ

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าทำศพผู้สูงอายุ ปี 2563

1.วงเงินถูกปรับจาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท

2.ระยะเวลาในการไปยื่นคำขอเปลี่ยนจาก 30 วัน เป็น 6 เดือน (นับจากวันที่ออกใบมรณบัตร)

3.หลักเกณฑ์การช่วยเหลือที่อ้างอิงจากเกณฑ์ จปฐ. (ต้องต่ำกว่า 38,000 บาท ) มาเป็น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือผู้ที่มีอำนาจรับรอง

4.ขยายกลุ่มเป้าหมาย จากกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป มาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปและกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของรัฐ

จาก 4 ข้อหลักๆที่การเปลี่ยนแปลง ค่าทำศพผู้สูงอายุ นี้ก็พอจะคาดเดาได้ว่าการช่วยเหลือย่อมง่ายมากยิ่งขึ้น ทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าความแตกต่างอยู่ในจุดไหน เมื่อเราจะเป็นผู้ขอยื่นรับเงินสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นบุตร ฯลฯ หรือเป็นผู้ดูแลในการดำเนินการจัดการศพ จะได้ทราบว่าปัจจุบันจะไปเข้าประกาศหรือเกณฑ์ข้อไหนกันแน่ การยื่นนั้นจะต้องมีเอกสารประกอบไปด้วย

การยื่นขอค่าทำศพผู้สูงอายุ

1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีไม่มีบัตรหรือไม่เคยยื่นขอการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่รัฐได้ออกให้ต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอ

4) สมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ

5) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี (ไปขอได้ที่ อปท.หรือ พมจ.จังหวัด) โดยยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานเขต กทม. / พัฒนาสังคมจังหวัด/ อำเภอ/ อปท.ทุกแห่ง

ค่าทำศพผู้สูงอายุ 2563

หากที่บ้านมีผู้สูงอายุเสียชีวิตก็อย่าลืมยื่นคำขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุตามประเพณี  อย่าลืมทำใจไว้ล่วงหน้า เพราะว่าการจ่ายเงินในลักษณะนี้ อาจเกิดปัญหาเงินไม่พอจ่ายเหมือนในปี พ.ศ. 2556 สมัยที่งานผู้สูงอายุยังอยู่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ซึ่งนายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมว.การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในขณะนั้น มีผู้สูงอายุเสียชีวิตและอยู่ระหว่างรอรับการช่วยเหลือ เป็นยอดค้างมากกว่าแสนคน คิดเป็นเงินประมาณ  200 ล้านบาท ต้องมารอลุ้นกันว่า พม.จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้าง เพื่อนำเงินมาเบิกจ่ายให้กับผู้ยื่นคำขอที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ

ติดตาม ข่าวเด่น ข่าวประจำวัน ข่าวต่างประเทศ ได้ที่นี้ก่อนใคร

แนะนำ พวงหรีดกระดาษ (Carenation) พวงหรีดยุคใหม่