ประเทศนิวซีแลนด์ ลงประชามติ ผ่านร่างกฎหมาย การุณยฆาต

ประเทศนิวซีแลนด์ ลงประชามติ ผ่านร่างกฎหมาย “การุณยฆาต”

รายงาน ข่าวต่างประเทศ ล่าสุดระบุว่า นิวซีแลนด์ ลงประชามติ ผ่านร่างกฎหมาย การุณยฆาต ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ที่อนุมัติกฎหมายนี้ ซึ่ง กฎหมายการุณยฆาต นั้นจะหมายถึงการที่ผู้ป่วยสามารถร้องขอให้แพทย์ กระทำการใดๆเพื่อให้จบชีวิตตัวเองลงได้ 

กฎหมาย การุณยฆาต ในนิวซีแลนด์

กฎหมาย การุณยฆาต ในนิวซีแลนด์

ซึ่ง กฎหมายของนิวซีแลนด์ นั้นระบุไว้ว่าจะสามารถใช้กฎหมายการุณยฆาตกับผู้ป่วยที่จะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือนจากอาการป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งแพทย์จะต้องมีการตรวจอย่างละเอียด ประเมินอาการและวินิจฉัยอย่างชัดเจนว่า ผู้ป่วยจะมีอายุหลังจากตรวจพบโรคร้ายต่างๆนั้นไม่เกิน 6 เดือน โดยที่ผู้ป่วยสามารถร้องขอให้ แพทย์ทำการุณยฆาตกับตัวเองได้ ซึ่งทางนิวซีแลนด์ได้มีการลงประชามติซึ่งมีผลโหวตสูงสุดถึง 65.2 เปอร์เซ็นต์ จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวนั้นระบุว่าทางนิวซีแลนด์ ได้เสนอร่างกฎหมายการุณยฆาตมาเกินกว่า 2 ปีแล้ว และศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างรอบคอบ ซึ่งมีการอภิปรายกันมาอย่างต่อเนื่อง และเปิดประชามติมาโดยตลอดจนสุดท้ายสามารถผ่านร่างกฎหมายนี้ได้ 

การุณยฆาต จะต้องมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปและจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่เกิน 6 เดือนและอาการป่วยต่างๆนั้น

โดยข้อมูลคร่าวๆนั้นผู้ที่จะร้องขอการทำการุณยฆาตจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปและจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่เกิน 6 เดือนและอาการป่วยต่างๆนั้น จะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และ กระทบการใช้ชีวิตประจำวันเช่น ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งยังจะต้องแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจน ในการขอยุติการมีชีวิตอย่างมีเหตุผล และ ต้องเข้าหลักการเรียกง่ายๆว่า ถ้าไม่ป่วยจริง อาการไม่ร้ายแรงจริงและประเมินอาการแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้เกิน 6 เดือน ก็ไม่สามารถที่จะขอทำการุณยฆาตได้ ซึ่งในประเทศอื่นๆที่มีการผ่านร่างกฎหมายนี้ก่อนหน้านี้ได้แก่ เบลเยี่ยม , แคนาดา , ลักเซมเบิร์ก , โคลัมเบีย , สวิตเซอร์แลนด์และ เนเธอร์แลนด์ ที่ได้ ผ่านร่างกฎหมายการุณยฆาต ไปก่อนหน้านี้แล้ว

การทำ การุณยฆาต นั้นในบ้านเราเคยมีการพูดถึง แต่หลายคนมองว่าขัดกับหลักศาสนา

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆ เพราะการทำการุณยฆาตนั้นในบ้านเราเคยมีการพูดถึง แต่หลายคนมองว่าขัดกับหลักศาสนา แต่หากมองจากความเป็นจริงแล้ว การที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เกิน 6 เดือนและมีอาการเจ็บป่วยที่ทรมานการ เลือกทำการุณยฆาตจะเป็นทางออกที่ลดความเจ็บปวดได้ แต่ก็ต้องดูถึงความเหมาะสม และเชื่อว่าประเทศไทยอาจจะไม่มีกฎหมายนี้

ติดตาม ข่าวประจำวัน ข่าวดัง ข่าวเด่น ข่าวบันเทิง เหตุบ้านการเมือง ได้ที่นี้

ข่าวต่างประเทศ สถานการณ์ โควิด-19 ในเมียนมาร์ ตั้งการ์ดไม่เก่ง เกิดการระบาดอย่างหนัก