ไทยสามารถ ส่งออกข้าว ให้สหภาพยุโรปได้แล้ว นับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง

ไทยสามารถ ส่งออกข้าว ให้สหภาพยุโรปได้แล้ว นับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง

การส่งออกข้าวล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งสำหรับคนส่งออกข้าวว่าในขณะนี้สหภาพยุโรปได้ทำการเปิดให้ไทยสามารถที่จะส่งออกข้าวเข้าไปที่สหภาพยุโรปกว่า 24,000 ตันได้ แต่ก่อนที่จะ ส่งออกข้าว นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนน  จึงจะสามารถส่งออกข้าวได้

กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งสำหรับคนส่งออกข้าวว่าในขณะนี้สหภาพยุโรปได้ทำการเปิดให้ไทยสามารถที่จะส่งออกข้าวเข้าไปที่สหภาพยุโรปกว่า 24,000 ตันได้ แต่ก่อนที่จะ ส่งออกข้าว นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนน  จึงจะสามารถส่งออกข้าวได้

ข่าวดีไทยส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปได้แล้ว

กรณีการ ส่งออกข้าว ไปที่สหภาพยุโรป นั้นถูกเปิดเผยโดย คุณกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า วันที่ 22กันยายน 2020 ที่ผ่านมา  คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศปริมาณโควตาคงเหลือสำหรับข้าวขาว เมื่อเดือนตุลาคม 2020 ปริมาณ 24,883.42 ตัน  โดยไม่จำกัดแหล่งกำเนิดสินค้าในอัตราภาษีนำเข้า 0 เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้ผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปต้องยื่นขอ Import License ภายใน 10 วันทำการแรกของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ สำหรับผู้ต้องากร ส่งออกข้าว ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์โควตาดังกล่าวนั้น จะต้องยื่นหนังสือขอรับรองการส่งออกข้าวไป สหภาพยุโรป Export certificate กับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อส่งให้ผู้นำเข้ายื่นขอ Import License กับหน่วยงานทางสหภาพยุโรป

สำหรับผู้ ส่งออกข้าว ไทยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์โควตาดังกล่าวนั้น จะต้องยื่นหนังสือขอรับรองการส่งออกข้าวไป สหภาพยุโรป Export certificate กับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อส่งให้ผู้นำเข้ายื่นขอ Import License กับหน่วยงานทางสหภาพยุโรป

สำหรับการที่จะนำข้าวเข้า และเพื่อให้ผู้ที่ต้องการ ส่งออกข้าว สามารถมีประสิทธิภาพในการส่งออกและได้ใช้สิทธิประโยชน์นี้ กรมการค้าต่างประเทศจึงจะเปิดให้ผู้ส่งออกข้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ และมีสถานภาพเป็นผู้ส่งออกข้าว สามารถยื่นหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป งวดเดือนตุลาคม 2020 นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2020 นี้ ซึ่งสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการส่งออกนำเข้าสินค้าทั่วไปได้ที่ http://edi2.dft.go.th จากนั้นก็ทำการติดต่อขอรับหนังสือรับรองฉบับจริงได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปที่สหภาพยุโรป

ผู้ ส่งออกข้าว ให้ยื่นหนังสือรับรอง เพื่อที่จะผลักดันข้าวคุณภาพดีของไทยไปสู่สหภาพยุโรปได้มากขึ้น

ส่วนทางกรมการค้าต่างประเทศก็ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะ ส่งออกข้าว ให้ยื่นหนังสือรับรอง เพื่อที่จะผลักดันข้าวคุณภาพดีของไทยไปสู่สหภาพยุโรปได้มากขึ้น  เนื่องจากข้าวไทยได้เป็นที่ยอมรับในตลาดของสหภาพยุโรป ซึ่งหากกลับไปดูในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2020 นี้ ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป หรือว่า EU ได้ทั้งสิ้น 146,362  ตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,300 ล้านบาทเลยทีเดียว

ติดตาม ข่าวประจำวัน ข่าวดัง ข่าวเด่น ข่าวบันเทิง ไทยและต่างประเทศ ก่อนใครได้ที่นี้