ไทยผลิต ถุงมือยาง ได้มากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตสูง

ไทยผลิต ถุงมือยาง ได้มากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตสูง

หลังจากที่ COVID 19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น ได้มีหลายคนที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีอุปกรณ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยเกิดขึ้นมาทุกวันโดยเฉพาะ ถุงมือยาง ที่ทางประเทศไทยนั้นได้ผลิตขึ้นมา ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าและเติบโตเป็นอย่างมาก

ไทยมีความก้าวหน้าในการผลิตถุงมือยางมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทยได้มองว่า สำหรับอุตสาหกรรมในการผลิต ถุงมือยาง ธรรมชาติของไทยนั้น ค่อนข้างมีแนวโน้มไปในทางที่ดีและเตรียมที่จะชูให้เป็นพื้นที่ ที่เอาไว้สำหรับผลิตถุงมือยางธรรมชาติระดับโลกและเป็นศูนย์กลาง โดยพร้อมที่จะผลักดันสินค้าแปรรูปจากยางพาราอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดโลกในอนาคต ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ได้อธิบายว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมแปรรูปยางของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะการผลิต ถุงมือยาง ที่จะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องราว 12 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ในทุกปี ซึ่งในด้านการผลิตนี้ถือว่ามีมูลค่าการส่งออกเยอะพอสมควรซึ่งอยู่ที่ประมาณ 37,000 ล้านบาทต่อปี และการเติบโตได้ก้าวกระโดดในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19  รวมไปถึงการที่มีประชากรผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง จึงได้ทำให้มีความต้องการในการเข้าถึงคุณภาพที่ดีในด้านสุขภาพมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสและเกิดช่องทางในการเปิดตลาดใหม่ ๆ ตามมา

ปัจจุบันประเทศผู้ผลิต ถุงมือยาง รายใหญ่ที่สุดของโลกนั้นก็คือประเทศมาเลเซีย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 60 และรองลงมาก็คือประเทศไทย ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ15 ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้ทำการซื้อถุงมือยางรายใหญ่ของโลกนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบฝั่งยุโรปและรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน  ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความต้องการในการใช้ถุงมือยางรวมกันมากกว่าครึ่งของประชากรทั้งโลก และส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซียเกือบจะทั้งหมด นอกจากเทคโนโลยีแล้วยังมีปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ถุงมือยาง ให้มีความก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงนั่นก็คือ ความสามารถในการลงทุน  ดังนั้นทางการยางแห่งประเทศไทยเองจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เพื่อที่จะหาแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการลงทุน ทั้งเรื่องของมาตรการ การลดหย่อนภาษี กิจกรรมส่งเสริมการลงทุน การยกเว้นอากรวัตถุดิบเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือแม้แต่การขอรับทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนก็สามารถทำได้เช่นกัน 

อย่าลืมติดตาม ข่าวประจำวัน ได้ที่เว็บหมีข่าว เพราะหมีขาวมีข่าวมาฝากเสมอ…

ข่าวเด่น ชาวบ้านเฮ! หน้ากากอนามัย ราคาถูกลงแล้ว และมีจำหน่ายอย่างเพียงพอ