ถ้ำนาคา ถูกสั่งปิดชั่วคราว เนื่องจากกรณี มีนักท่องเที่ยว ทำลายธรรมชาติ

ถ้ำนาคา ถูกสั่งปิดชั่วคราว เนื่องจากกรณี มีนักท่องเที่ยว ทำลายธรรมชาติ

         ในกรณีของ ถ้ำนาคา ได้มีนักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มได้เข้าไปปักธูปและสัมผัสหิน ดังนั้นจึงทำให้ สำนักอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปิดให้บริการชั่วคราวไปเป็นที่เรียบร้อย 

นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวและชม ถ้ำนาคา นั้น  สามารถสร้างรายได้ให้กับทางชาวบ้านได้อย่างมากมาย

ถ้ำนาคาถูกสั่งปิดโดยไม่มีกำหนดเปิด

         เป็นที่น่าเสียดายสำหรับชาวบ้านในระแวกเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวและชม ถ้ำนาคา นั้น  สามารถสร้างรายได้ให้กับทางชาวบ้านได้อย่างมากมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้เตรียมที่จะไปหารือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่อง การเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทางการไม่ต้องให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการไปทำลายประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้  ดังนั้นจึงได้มีการหารือกันถึงเรื่องการเปิดให้บริการสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามา พร้อมกับสามารถควบคุมให้นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทุกข้อได้อย่างเคร่งครัด

ถ้ำนาคา ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

         คุณดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ชี้แจงว่า  ภายในสัปดาห์แรกของเดือน ตุลาคม 2020 นี้ คุณวราวุธ  ศิลป-อาชา  จะเดินทางไปร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ถ้ำนาคา ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถ้ำนาคาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในตัวจังหวัดและเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามากันเป็นจำนวนมากนั้น  แน่นอนว่าสามารถที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน

หากทางอุทยานและกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎและมีจิตสำนึกที่ดีตามข้อบังคับข้างตนได้แล้ว  ทางการถึงจะอนุมัติให้ทำการเปิด ถ้ำนาคา ได้

         นอกจากนั้นยังจะสามารถช่วยฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดได้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ย้ำเตือนว่า  จะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีมาตรการในการดูแลให้นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยที่มีผู้ไปทำลายประติมากรรมทางธรรมชาติ เช่น การไปสัมผัสหิน การปักธูป การโรยแป้งส่องเลข รวมไปถึงการทิ้งขยะในจุดที่ไม่เหมาะสมอย่างไร้จิตสำนึกเป็นต้น  ซึ่งจากนี้ไปทางอุทยานจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่  โดยการที่ไม่เน้นจำนวน นักท่องเที่ยวแต่เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการให้จัดกลุ่มท่องเที่ยวให้มีจำนวนเล็กลงเพื่อที่จะสามารถดูแลได้ทั่วถึง  และเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามาถปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ที่สำคัญคือต้องมีจิตสำนึกที่ไม่คิดทำลายทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว  หากทางอุทยานและกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎและมีจิตสำนึกที่ดีตามข้อบังคับข้างตนได้แล้ว  ทางการถึงจะอนุมัติให้ทำการเปิด ถ้ำนาคา ได้

อย่าลืมติดตาม ข่าวประจำวัน ได้ที่เว็บหมีข่าว เพราะหมีขาวมี ข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวบันเทิง มาฝากเสมอ…