รังสี UVC สยบโควิด-19 และยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัส ในอากาศได้นานถึง 8 นาที

รังสี UVC สยบโควิด-19 และยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัส ได้จริงหรือไม่

        มีผู้ออกมาประกาศว่า UVC สยบโควิด-19 และยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัส ในอากาศได้นานถึง 8 นาที ดังนั้นทางคุณหมอจึงมีการออกมาแนะนำว่า ขอให้ทำการศึกษาและวิจัยค้นคว้าเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 

รังสี UVC สยบโควิด-19ได้จริงหรือ

รังสี UVC สยบโควิด-19ได้จริงหรือ

        อย่างที่รู้ ๆ กันอยู่แล้วว่าเรื่องของ UV แต่ละความต้องการและการใช้งานมักจะขึ้นอยู่กับว่า ต้องการจะเอาไปฆ่าเชื้อชนิดไหน ซึ่งไวรัสแต่ละชนิดนั้นก็มักจะต้องใช้เวลาที่ต่างกันในการฆ่าเชื้อ ซึ่งทางด้านของคุณหมอก็ได้มีการแนะนำว่าขอให้มีการวิจัยเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับในกรณีUVC สยบโควิด-19 และยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัส ในอากาศนี้ก่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยว่ารังสี UVCความยาวคลื่น 222 นาโนเมตร ถ้านำมาใช้ด้วยความเข้มหรือระดับปริมาณที่เหมาะสม  จะมีคุณสมบัติในการทำลายจุลชีพซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID 19 ได้ ซึ่งความยาวคลื่นUVC สยบโควิด-19 ที่เหมาะสำหรับการทำลายเชื้อจุลชีพที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ 200 – 313 นาโนเมตรและค่าที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ 260 นาโนเมตร ส่วนคลื่น UV คลื่น ๆ อื่นก็สามารถใช้ ฆ่าเชื้อ ได้เช่นกันแต่ต้องใช้เวลานานกว่า เพราะมีพลังงานที่แตกต่างกันมาก 

UVC สยบโควิด-19 ที่เหมาะสำหรับการทำลายเชื้อจุลชีพที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ 200 - 313 นาโนเมตร

        สำหรับสังสี UVCจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ 222 นาโนเมตร  ซึ่งแพทย์จะใช้ในการผ่าตัด และพบว่าช่วยลดการติดเชื้อในบริเวณแผลผ่าตัด ที่สำคัญคือสามารถลดการฟุ้งกระจายของเชื้อวัณโรคและไข้หวัดใหญ่ได้ ทางนักวิจัยเองต่างก็เชื่อว่ารังสี UVCที่สามารถ ฆ่าเชื้อ ไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง 8 นาทีนี้สามารถ ฆ่าเชื้อ ได้ถึงร้อยละ 90 และก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ 99.9 สำหรับไวรัสที่ลอยในอากาศนานถึง 25 นาที  ซึ่งไวรัสแต่ละชนิดนั้น จะมีความทนทานต่อ UV ที่แตกต่างกัน ซึ่งขั้นตอนในการฆ่าเชื้อนั้น  ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่รังสี UV ได้ไปทำปฏิกิริยากับเชื้อไวรัสและหยุดยั้งการแพร่และขยายพันธุ์ ดังนั้นจึงเป็นการทำให้เชื้อตายไปในที่สุด นอกจากนั้นในกรณีที่ต้องการฆ่าเชื้อ ด้วยรังสี UVCทางคุณหมอก็ได้เตือนว่าต้องมั่นใจว่าเป็นความถี่ที่เหมาะสมและจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองด้วย  เนื่องจากในช่วงเวลาที่ต้องการจะใช้รังสี UVC สยบโควิด-19 นั้น จำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพิ่มเติม

ติดตาม ข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวบันเทิง ไทยและต่างประเทศ ก่อนใครได้ที่นี้

ข่าวเด่น่ รัสเซียเริ่มผลิต “วัคซีนต้านโควิด19” ล็อตแรกออกมาแล้ว !