คนจนเฮ! รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ของผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปอีก 1 ปี

คนจนเฮ! รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ของผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปอีก 1 ปี

         รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ในขณะนี้ โดย รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ไปอีก 1 ปี

 รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ไปอีก 1 ปี

รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี อีก 1 ปี

         รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,900,000 คน เพื่อต่ออายุไปอีก 1 ปี  ซึ่งก็คือการขยายจากเดิมที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือนกันยายน 2020 นี้  ไปเป็นกันยายน ปี 2021ปีหน้า  ซึ่งจุดประสงค์ของทางรัฐบาลก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ทาง คุณรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ให้กับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งจากที่จะต้องสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนกันยายน ปี 2020 นี้ แต่เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง 

 รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,900,000 คน เพื่อต่ออายุไปอีก 1 ปี

         ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบในการขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี  โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2020 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปี 2021 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 13,900,000 คน  คิดเป็นครัวเรือนละประมาณ 8,000,000 ครัวเรือน ดังนั้น1ครัวเรือนจะสามารถใช้ได้เพียง1 สิทธิ์เท่านั้น สำหรับมาตรการบรรเทาภาระเรื่อง รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี นั้น รายละเอียดจะเป็นไปตามมติเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติเอาไปแล้ว ซึ่งก็คือ ในกรณีใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี แต่ในกรณีที่ครัวเรือนใดใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนก็จะต้องให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนซึ่งถ้าหากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด 

 อนุมัติแล้ว รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ-ไฟฟรี

         ส่วนค่าน้ำประปาจะต้องใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  หากใช้เกินวงเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด  ซึ่งจะมีการใช้เงินจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาดำเนินการในส่วนกรณีนี้กว่า 1400 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าไฟฟ้าจำนวน 1,390 ล้านบาทต่อปี และเป็นค่าน้ำประปากว่า 33 ล้านบาทต่อปี

อย่าลืมติดตาม ข่าวประจำวัน ได้ที่เว็บหมีข่าว เพราะหมีขาวมีข่าวมาฝากเสมอ…

ข่าวเด่น รัฐบาลเคาะแล้ว ค่าทำศพผู้สูงอายุ เสียชีวิตรับ 3,000 บาท จาก พม. ทันที