กรมธุรกิจพลังงาน เปลี่ยนชื่อน้ำมัน เพื่อสร้างความสมดุลในการผลิตในประเทศ

กรมธุรกิจพลังงาน เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล เพื่อสร้างความสมดุลในการผลิตในประเทศ

         เป็นที่รู้กันดีว่าทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อเศรษกิจและสังคมโลกเป็นอย่างมาก และไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ๆ ก็ตามต่างก็มีความต้องการที่จะต้องใช้ทรัพยากรนี้เป็นอย่างแน่นอน เช่นในกรณีของน้ำมันดีเซลนั้น ได้ให้ พลังงาน และแรงขับเคลื่อนต่อเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล เพื่อสร้างความสมดุลในการผลิตในประเทศ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล ดังประกาศ

เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลเพื่อสร้างความสมดุลในการผลิต

          สำหรับการ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล นั้นมีดังนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา ส่วนน้ำมันดีเซลธรรมดาดีจะถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นดีเซลหมุนเร็ว B7 เริ่ม 1 ตุลาคมนี้  ซึ่งในกรณีนี้ทางด้านของคุณนันธิกาทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวว่า ตามที่กรมธุรกิจ พลังงาน ได้กำหนดมาตรการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกของน้ำมัน ในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้น้ำมัน ดีเซลที่มีสัดส่วนส่วนผสมของไบโอดีเซล 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ไปเป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ 

กรมธุรกิจพลังงาน เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล เพื่อความถูกต้อง

         ดังนั้นจึงต้อง เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ จากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เปลี่ยนมาเป็นน้ำมันหมุนเร็วธรรมดา และ น้ำมันดีเซลปกติในขณะนี้ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เนื่องจากมีส่วนผลมของไบโอดีเซลในสัดส่วน 7 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อน้ำมันดังกล่าวนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เป็นต้นไป สำหรับทางการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวนี้  ได้เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างสมดุลระบบของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทำให้ความต้องการในการใช้น้ำมัน ทั้งภาคพลังงาน และเพื่อการบริโภค มีความสมดุลมากขึ้นกับปริมาณการผลิตในประเทศ  ดังนั้นจึงเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและลดปัญหามลพิษทางอากาศ  โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จะเป็นน้ำมันทางเลือกที่ไม่สามารถใช้ B10 ได้นะคะ และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 20 จะเป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถยุโรปและรถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถใช้ B10 ได้ และน้ำมันหมุนเร็ว B 20 จะเป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่

เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล ภายในประเทศไทย

         สำหรับในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ไม่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล หรือ B100 ที่ไม่ได้มีการจำหน่ายมานานแล้ว ซึ่งน้ำมันพื้นฐานได้มีผลการศึกษา และถูกรองรับจากบริษัทรถยนต์เกือบทุกบริษัท ที่ได้ให้การรับรองว่าสามารถใช้น้ำมัน ดีเซล B10 ได้โดยเฉพาะรถยนต์ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ใช้รถยนต์สามารถไปตรวจสอบว่ารถยนต์รุ่นใดสามารถใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้หรือไม่ โดยการเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานได้เลย หรือ www.doeb.go.th หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์นั้น ๆ ได้

อย่าลืมติดตาม ข่าวประจำวัน ได้ที่เว็บหมีข่าว เพราะหมีขาวมีข่าวมาฝากเสมอ…

ข่าวเด่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าช่วย ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระของประชาชน