การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าช่วย ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระของประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าช่วย ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระของประชาชน

          ในช่วงวิกฤติอย่างที่ทุก ๆ คน ประชาชน ชาวไทยน่าจะได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงและอย่างชัดเจนแล้วว่า  สถานการณ์โรค COVID 19 ได้สร้างผลกระทบต่อเศษฐกิจและ ประชาชน ชาวไทยเป็นอย่างมาก  ดังนั้นทางด้านการไฟฟ้าแห่งภูมิภาค  จึงได้มีการจัดโครงการในการ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระของประชาชน

มาตราการ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระของประชาชน

มาตราการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระของประชาชน

          อย่างที่ได้ทราบกันดีแล้วว่า โรค COVID 19  นั้น  ได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยหลายกลุ่มหลายองกรณ์  ให้มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแผงลอย ห้างสรรพสินค้าและหน่วยงานอื่น ๆ ต่างก็ได้มีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากขึ้นและทำมาหากินยากขึ้น ในขณะที่คนหลาย ๆ กลุ่ม  ต่างก็ได้มีทั้งค่าใช้จ่ายและหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้เห็นความสำคัญและต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก    

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเดินหน้า ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระของ ประชาชน  ซึ่งเบื้องต้นทำการงดจ่ายโบนัสเป็นเวลา 2 ปี ด้วยกัน  คุณพัฒนา แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกการ ไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้เปิดเผยแนวทางการ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อช่วยประชาชน ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID 19 โดยเฉพาะการลดอัตราผลตอบแทนการลงทุนรวมทั้งการพิจารณาอัตราผลตอบแทนส่งคืนรัฐ ที่เรียกร้อยละ 35 – 45 ของกำไรสุทธิว่าจะมีสัดส่วนหรือไม่ หากมีการจัดวงเงินการลงทุน ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ทาง คุณพัฒนา แสงศรีโรจน์ แจ้งว่า เบื้องต้นทางไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ได้ร่วมเสียสละและไม่รับโบนัสเป็นระยะประมาณ 2 ปี ด้วยกัน นั่นก็คือตั้งแต่ในปี 2020 – 2021 เพื่อให้ภาครัฐมีวงเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชน 

ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อช่วยประชาชน ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID 19

         ด้านปริมาณสำรองไฟฟ้าที่สูงร้อยละ 40 จะพิจารณาเสนอให้ปลดระวางโรง ไฟฟ้า ที่ใกล้หมดอายุสัญญาทั้งของทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคเอกชนด้วย โดยการปลดล่วงหน้า 3 ปี ซึ่งก็จะทำให้สำรองไฟฟ้าโดยรวมลดลงและเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้า ที่ต่ำลง  ส่วนเรื่องการ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะพิจารณาจากทางหลาย ๆ ด้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรถสำรองไฟฟ้า การนำเงินคืนรัฐและผลกำไรจากเกณฑ์อัตราผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกคนพร้อมที่จะทำการเสียสละและไม่รับโบนัสอย่างต่ำเป็นเวลา 2 ปี เพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 

อย่าลืมติดตาม ข่าวประจำวัน ได้ที่เว็บหมีข่าว เพราะหมีขาวมีข่าวมาฝากเสมอ…

ทำความเข้าใจ โควิด 19 ผ่านการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด”