เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เข้าล่าช้า

รัฐบาลถังแตก!! ไม่มีเงินจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ของเดือน ก.ย 63

ยังเป็นที่กังขาของประชาชนกับกรณีที่มีข่าวออกมาว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเดือนกันยายน 2563 ยังไม่มีงบที่จะมาจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มนี้ ซึ่งเมื่อมีข่าวออกมาประชาชนส่วนใหญ่ก็แสดงความไม่พอใจ เพราะคิดว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ผู้สูงอายุและคนพิการ ควรจะได้รับอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีประชาชนอีกจำนวนมากในกลุ่มนี้ที่ต้องใช้เงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ภาครัฐโอนให้ประทังชีวิต บางคนไม่มีลูกหลานเลี้ยงก็อาศัยเงินส่วนนี้ในการดำรงชีพ 

การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือน ก.ย 63 ล่าช้า

รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

ซึ่งในกระแสโลกออนไลน์ social media ได้มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นต่างๆ กันในหลายแง่มุม บางคนเล่าประสบการณ์ที่ไปพบเห็นคนชราไปธนาคาร เพื่อที่จะถอนเงินแต่ปรากฏว่าเงินไม่เข้า ทำให้หลายคนรู้สึกสลดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการบริหารงานโดยรัฐบาลชุดนี้ แต่ก็มีบางส่วนแสดงความคิดเห็นไว้ได้อย่างน่าสนใจว่ารัฐบาลนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่น และมาตัดลดงบประมาณในส่วนนี้ลงไปก่อน คือเลื่อนจ่ายเงินให้ประชาชนกลุ่มนี้ในภายหลั งแม้ว่าจะข่าวจะยังไม่มีการระบุวันจ่ายที่ชัดเจน ทำให้หลายคนมองว่ารัฐบาลไร้ความสามารถในการบริหาร และไม่ใช่แค่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เท่านั้น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  มีปัญหา

แต่อีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือเงินอุดหนุนการศึกษาของ กยศ กับ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเรียนก็ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนด้วยเช่นเดียวกัน จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าเงินคงคลังของประเทศหายไปไหนหมด นี่คือสิ่งที่หลายคนสงสัยและอยากรู้กันมากว่า ทำไมตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารมีแต่เรื่องแย่ลงโดยเฉพาะในส่วนของสวัสดิการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น บัตรคนจน เงินประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่กู้กยศ.ด้วย 

ติดตาม ข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวประจำวัน ข่าวบันเทิง ไทยและต่างประเทศ ก่อนใครได้ที่นี้

เคาะแล้ว ! ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รัฐมนตรีใหม่ ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 แล้ว