เกาหลีเหนือ สั่งสังหารทันทีถ้ามีใครข้ามแดนเพื่อสกัดโควิด 19 เข้าประเทศ

เกาหลีเหนือ สั่งสังหารผู้ที่จะข้ามชายแดน เพียงเพื่อยับยั้ง COVID 19

ผู้นำสูงสุดของ เกาหลีเหนือ ได้อนุมัติคำสั่งเพื่อทำการยับยั้งโรค COVID 19 โดยการยิงและสังหารผู้ที่จะข้ามเข้ามายังชายแดนของตนในยะระทาง 800 เมตร

เกาหลีเหนือ สั่งสังหารหากพบใครจะข้ามพรมแดน

เกาหลีเหนือโหดสั่งสังหารผู้ที่ข้ามพรมแดน

มีการอัพเดตข้อมูลของผู้ป่วยหลายประเทศทั่วโลกจำนวนมาก ที่ติดโรค COVID 19 ในเดือนกันยายน 2020 อยู่ที่ ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นคน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ยี่สิบหกล้านคน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด แปดแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ คน โดยเฉพาะอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่ง ที่มีผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดจากโรค COVID 19 ที่หกล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบแปดคน รองลงมาคือประเทศบราซิล อินเดียและรัสเซีย และมีประเทศที่พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและญี่ปุ่น ส่วนผู้นำสูงสุดของ เกาหลีเหนือ ได้ทำการอนุมัติให้ทหารและตำรวจตามพรมแดน สามารถยิงหรือสังหารผู้ที่ข้ามพรมแดนที่ติดระหว่าง จีนและเกาหลีเหนือในระยะ 800 เมตร ได้ทันที เพื่อเป็นการหยุดและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID 19   

เกาหลีเหนือ ยับยั่งโควิด 19 สั่งสังหารทันที่หากใครจะข้ามพรมแดนตน

โดยคำสั่งดังกล่าวจากผู้นำสูงสุดของ เกาหลีเหนือ นั้น เป็นคำสั่งด่วนที่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติทันที ซึ่งคำสั่งดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคม 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งคำสั่งการสังหารนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้แค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการป้องกันแนวชายแดนทั้งหมดที่ติดกับประเทศจีน ซึ่งมีความยาวมากกว่า หนึ่งพันสี่ร้อย กิโลเมตร ซึ่งรายละเอียดในคำสั่งดังกล่าวนี้ได้ระบุว่า ไม่ว่าผู้ที่จะข้ามชายแดนเข้ามา จะด้วยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็แล้วแต่ ในระยะ 800 เมตรนี้ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร สามารถที่จะกำการสังหารได้ทันที เพื่อเป็นการยับยั้งโรค COVID 19 และจนกว่าโรค COVID 19 นี้จะหมดสิ้นไป

เกาหลีเหนือ ยับยั่งโควิด 19 อย่างจริงจัง

ก่อนหน้านี้ทาง เกาหลีเหนือได้แจ้งว่าไม่พบผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโรค COVID 19 แต่อย่างใด ซึ่งในกรณีนี้เองมีคนจำนวนมากเชื่อว่าน่าจะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแล้วในเกาหลีเหนือ เนื่องจากเกาหลีเหนือต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเกาหลีใต้และจีน ซึ่งทั้งสองประเทศนี้มีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเกาหลีเหนือน่าจะมีผู้ติดเชื้อโรค COVID 19 เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นได้ เพราะคนยากคนจนจะไม่สามารถทำการรักษาในโรงพยาบาลได้เลย จึงเป็นประเด็นสำคัญ ที่ทำให้ผู้นำสูงสุดได้ทำการอนุมัติคำสั่งการสังหาร เพื่อยับยั้งโรค COVID 19 ดังกล่าว

ติดตาม ข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวประจำวัน ข่าวบันเทิง ไทยและต่างประเทศ ก่อนใครได้ที่นี้

ข่าวดัง รัสเซียเริ่มผลิต “วัคซีนต้านโควิด19” ล็อตแรกออกมาแล้ว !