ฤกษ์งามยามดี ความเชื่อที่ยังคงอยู่ กับมนุษย์เรา ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

อันความเชื่อถึงช่วงเวลาอันเป็น ฤกษ์งามยามดี นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล และได้มีการถ่ายทอดความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามดังกล่าวมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน คนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นหัวโบราณเต่าล้านปี หากแต่ก็ยังคงยึดมั่นในคำว่าฤกษ์ยามดี เหตุผลก็เพราะฤกษ์เป็นปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้นเอง แล้วคำว่าฤกษ์ยามนั้นจะอยู่คู่คนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่ยังมีความเชื่อดังกล่าวไปตลอดกาลอย่างแน่นอน

ฤกษ์งามยามดี ของแต่ละปี

ฤกษ์งามยามดีเพื่อดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ

การกำหนดหรือวาง ฤกษ์งามยามดี เพื่อดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดร้านค้า ฤกษ์ยามการก่อตั้งกิจการ ฤกษ์การเซ็นสัญญาประกอบธุรกิจร่วมกัน ฤกษ์ยามที่จะจัดงานมงคลสมรส เริ่มจากการขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น โดยเฉพาะฤกษ์ยามวันมงคลสมรสถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้คนให้ความสนใจ แม้ว่าฤกษ์ยามอย่างอื่นอาจจะไม่เชื่อถือได้ แต่ฤกษ์ยามในช่วงมงคลสมรสเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับชาวไทยที่จะต้องดูฤกษ์ยามให้ดีไม่เช่นนั้น จะส่งผลให้คู่สมรสอาจมีชีวิตสมรสที่ไม่ราบรื่นได้ ฤกษ์สมรส หรือฤกษ์ยามที่ใช้ในการสมรส คือ กำหนดการในการวางจังหวะเวลาที่เหมาะสม วัน เดือน ปี และเวลาที่ดีในการประกอบพิธีมงคลสมรส โดยเป็นผลโดยตรงทางจิตใจให้คู่สมรส  ครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เกิดความมั่นใจว่าการทำพิธีสมรสในฤกษ์ยามงามดีจะช่วยส่งผลให้คู่สมรสมีความผาสุกตลอดไปนั้นเอง

เพื่อให้ได้ ฤกษ์งามยามดี ที่เหมาะสมแก่การสมรสไม่เพียงแค่ดูฤกษ์ตามวันมงคลเท่านั้น แต่ต้องคำนวณดูพื้นฐานดวงชะตานับตั้งแต่กำเนิดของคู่สมรสทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกันมากแค่ไหน เพราะฤกษ์ยามในการกำหนดวันสมรสจะต้องเป็นฤกษ์ยามที่เหมาะสมและเป็นมงคลของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมาร่วมชีวิตกันตามหลักความเชื่อของผู้ศึกษาด้านโหราศาสตร์ ที่จะสามารถคำนวณและกำหนดวันและเวลาที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมสำหรับฤกษ์มงคลสมรสของชายหญิงแต่ละคู่ เนื่องจากเมื่อพื้นฐานดวงชะตาของคู่สมรสแต่ละคู่แตกต่างกัน ฤกษ์ยามงามดีที่จะจัดมงคลสมรสก็ย่อมแตกต่างออกไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยปกติมักจะจัดในฤกษ์มงคลสมรสที่สวยที่สุดเท่าที่จะหาได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันการจัดพิธีมงคลสมรสหรือพิธีต่างๆก็อาจมียืดหยุ่นกันได้บ้าง เพราะต้องปรับตามความเหมาะสมในสภาพการใช้ชีวิตของสังคมตามความเป็นจริง แต่ที่แน่ๆ ตามความเชื่อของญาติผู้ใหญ่ของคู่บ่าวสาวชาวไทยมักให้ความสนใจกับฤกษ์ยามมงคลสมรสมากกว่าจะใช้เพียงฤกษ์สะดวกเท่านั้น

ฤกษ์งามยามดี การสมรส

ด้วยเหตุนี้เอง บางครั้งคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งอาจจะต้องรอฤกษ์การสมรสเป็นปีเลยก็เป็นได้ ถึงจะสามารถจัดพิธีสมรสขึ้นได้ หรือบางคู่อาจจะต้องรีบร้อนจัดพิธีมงคลสมรสให้เร็วเพราะฤกษ์มงคลสมรสที่คำนวณได้นั้นมาถึงกระชั้นชิดหากไม่รีบจัดตามฤกษ์มงคลที่ใกล้ที่สุดนี้ ก็จะต้องรอไปอีกนานหลายปีเลยทีเดียวก็เป็นได้ สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามที่ฝังรากลึกในสังคมไทยนับแต่โบราณ หากแต่ผู้เขียนมีความเห็นว่านอกจาก ฤกษ์งามยามดี แล้วการรู้จักปรับตัวและความทำความเข้าใจกันและกันระหว่างคู่บ่าวสาวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อพยุงชีวิตคู่ของทั้งสองฝ่ายให้อยู่ด้วยกันได้ไปยังตลอดรอดั่ง ความถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่หวังพึ่งเพียงฤกษ์งามยามดีเพียงอย่างเดียว

ติดตาม ข่าวประจำวัน  ข่าวดัง ข่าวเด่น ไทยและต่างประเทศ ก่อนใครได้ที่นี้