เคาะแล้ว ! ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รัฐมนตรีชุดใหม่ ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 แล้ว

เคาะแล้ว ! ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รัฐมนตรีใหม่ ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 แล้ว

จากช่วงเย็นของเมื่อวานที่ได้กล่าวถึงโผล ที่จะมีการโยกย้าย และแต่งตั้ง รัฐมนตรีใหม่ กระทรวงต่าง ๆ ในวาระ 2/2 ซึ่งในรัฐบาลประยุทธ์นั้น ได้มีการโยกย้ายไปแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็มีคนจับตาดูว่า ใครบ้างนั้นที่จะได้รับตำแหน่งกระทรวงต่าง ๆ ตามที่คาดการณ์เอาไว้

แต่งตั้ง รัฐมนตรีใหม่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 63 ที่ผ่านมา

ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่

ในการแต่งตั้ง รัฐมนตรีใหม่ ได้ข้อสรุปเป็นออกมาที่เรียบร้อย โดยในเช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ได้ประกาศข้อมูลทั้งหมด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี สืบเนื่องจากได้มีการเว้นว่างทางตำแหน่งของกระทรวงต่าง ๆ จนทำให้ต้องเกิดคัดสรร และแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง ดังนี้

1.รองนายกรัฐมนตรี เป็นนายดอน ปรมัตถ์วินัย 

2.รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

3.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นนายอนุชา นาคาศัย 

4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นนายปรีดี ดาวฉาย 

5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

6.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นนายสุชาติ ชมกลิ่น 

7.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 

ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แต่งตั้ง รัฐมนตรีใหม่ ของรัฐบาล ปัจจุบัน

ซึ่งทางนายกคนปัจจุบัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวคำขอบคุณ ผู้ที่ได้รับเลือกแต่งตั้งรัฐมนตรี ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวว่า การที่ทุกท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่อย่างใด เพราะการแต่งตั้ง รัฐมนตรีใหม่ ในครั้งนี้ ต้องการให้ประเทศไทยเราได้เดินหน้าไปอีกก้าวหนึ่ง เพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีในชุดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหรือไม่ และในการแต่งตั้งรัฐมนตรีครั้งนี้จะสามารถพลักดันบ้านเมืองและเศรษฐกิจไปในทิศทางใด จนสามารถที่จะทำให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ปกติได้อีกครั้ง

ติดตาม ข่าวเด่น ข่าวดัง ไทยและต่างประเทศ ก่อนใครได้ที่นี้

ข่าวดัง ชาวระยอง ชูป้ายไล่นายก ไม่พอใจที่ให้ กลุ่ม VIP ติดเชื้อโควิค 19 เข้ามาในประเทศ