นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง อย่างหนัก

เตือนภัยด่วน นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง ปีนี้จะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก

แจ้งเตือนภัยด่วน ! นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง ถึงแม้ว่าในระยะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกแทบทุกวัน แต่ฝนก็ตกไม่ทั่วฟ้า ไม่ได้ตกในหลายจังหวัด ซึ่งนครราชสีมา ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ ในระยะนี้ซึ่งมีการเปิดเผยออกมาจาก ผอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ ว่าขอให้พี่น้องชาว จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะอำเภอครบุรี ให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพราะน้ำใน เขื่อนลำแซะ นั้นเหลือน้อยเป็นประวัติการณ์การเพราะจากการคำนวณนั้นจะเหลือน้ำใช้ได้เพียง 30 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 21 ปี 

นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง น้ำในเขื่อนเหลือน้อย

นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง น้ำในเขื่อนลำแซะเหลือน้อย

แม้ว่าจะมีฝนตกเหนือเขื่อนอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอหากพี่น้องประชาชนในแถบนี้ ทำนาปลูกข้าวตามฤดูกาลประจำปี น้ำก็จะไม่เพียงพอกับการส่งออกไปให้พี่น้องใช้ภายในอำเภอใกล้เคียงและหลายพื้นที่ในจังหวัด นครราชสีมา สำหรับ เขื่อนลำแชะ นี้มีความลึกเฉลี่ยเพียงแค่ 3.2 เมตรเท่านั้น ความจุของ ทั้งหมดนั้นจุกได้ที่ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนขนาดเล็ก หากเทียบกับเขื่อนอื่นในประเทศไทย

แน่นอนว่าหลายอำเภอใน จังหวัดนครราชสีมา ก็อาศัยน้ำจากเขื่อนนี้ ไม่ว่าจะใช้กินใช้ทำการเกษตรดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ช่วยกันประหยัดน้ำ ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากในตอนนี้ นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง อยากหนัก เพื่อที่จะผ่านภาวะน้ำแล้งไปด้วยกัน และได้แต่หวังว่าจะมีฝนตกเหนือขื่อนในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อที่จะเป็นการเติมน้ำเข้าเขื่อนและไม่ให้ ขาดแคลนน้ำ ในอนาคต 

นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง เตือนให้ใช้นำกันอย่างประหยัด

ก็ดูเหมือนเรื่อง นครราชสีมาเสี่ยงภัยแล้ง น้ำแล้งจะเกิดขึ้นทุกปีแต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาดูแลกันอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง น้ำแล้งตามฤดูกาล หรือน้ำท่วมในแต่ละปีช่วงฤดูฝน ทั้งที่ปัญหานี้มีประจำทุกปี แต่ถ้าหากวางแผนการใช้น้ำดีๆวางแผนที่จะป้องกันและไม่ให้ เกิดอุทกภัย ในหลายพื้นที่ก็น่าจะทำได้ แต่ดูเหมือนภาครัฐจะละเลยปัญหานี้ไปจริงๆ ก็คงต้องขอความร่วมมือจาก พี่น้องชาวโคราช ที่จะเป็นเป็นตาในการร่วมกันและรณรงค์ให้ประหยัดน้ำในระยะนี้เพื่อที่จะได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งปี และจะได้ไม่เกิดปัญหาต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับหลายจังหวัดทางภาคอีสาน (ประเทศไทย)ไม่ว่าจะเป็น บุรีรัมย์ หรือแม้แต่พื้นที่ใกล้กรุงเทพฯอย่างนครปฐมก็เคยเกิดปัญหาต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้กันมาแล้ว

ติดตาม ข่าวเด่น ไทยและต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ข่าวดัง ก่อนใครได้ที่นี้